Multifunkcijski komnpaktni odvajalci kondenzata ARI CONA All-in-One - GIAS | Novica

Multifunkcijski komnpaktni odvajalci kondenzata ARI CONA All-in-One

Multifunkcijski kompaktni odvajalci kondenzata CONA® All-in-One so sestavljeni iz odvajalca kondenzata, zapornega ventila, lovilnika nesnage, nepovratnega ventila in izpustnega ventila. Odvajalci kondezata reducirajo potrebno uporabno cevnih priključkov do 80%. 

Več informacij o izdelku najdete v priloženi brošuri.

 

Preberite tudi