Pozicioner Samson TROVIS 3793 - GIAS | Novica

Pozicioner Samson TROVIS 3793
Pozicionerji Samson TROVIS bazirajoči na preizkušenih in v praksi uveljavljenih prigradnih delih, ki jih odlikuje modularna zasnova.
 
 
Z zamenjavo in dogradnjo pnevmatskih
modulov lahko dosežemo zelo velike
kapacitete pretokov zraka.
Z zamenjavo in dogradnjo pnevmatskih modulov lahko dosežemo zelo velike kapacitete pretokov zraka ter variabilne izhodne veličine kot npr.dvostransko delujoče krmiljenje. Opcijske dodatne funkcije z modularno zasnovo, kot so npr.: končna stikala, dajalniko položaja, binarni vhodi in izhodi, je mogoče enostavno tudi naknadno dograditi na že vgrajen ventil, ki je že v uporabi. Tako so artikli maksimalno prilagodnjivi na želje kupcev in morebitne kasnejše spremembe in zahteve glede regulacije procesov.


Obsežne diagnostične funkcije, komuniciranje preko HART protokola, uporabniško udobje z večjezičnim prikazom besedila in zaščitenim brezkontaktnim upravljanjem so funkcije, ki odlikujejo pozicioner kot high-end napravo najvišjega razreda funkcionalnosti in kakovosti.

 
Karakteristike in možnosti uporabe:

- TROVIS 3793 za uporabo na regulacijskih ventilih
-
TROVIS SAFE 3793 za uporabo z varnostno usmerjenimi On/Off armaturami
- Prigradnja je mogoča tako na linearne, kot tudi zasučne pogone
-
Vrsta zaščite: lastno varen oz. obratovanje brez iskrenja
-
HART komunikacija
- Opcijski
moduli z binarnimi kontakti (NAMUR ali PLC), končna stikala (induktivna ali mehanska), prisilno odzračevanje, binarni vhod ali analogni dajalnik pozicije
Posebne karakteristike:

- Velike kapacitete pretokov zraka so izvedljive brez prigradnje dodatnih modulov
- Prikazovalnik z izpisom statusa NE-107 in prikazom morebitnih napak v delovanju direktno na samem pozicionerju
- Meritev poti je izvedena brezkontaktno in tako pozicioner ni podvržen obrabi
- Integrirana je funkcija diagnoze 

Preberite tudi