SAM DISTRICT ENERGY-Poslovna aplikacija za daljinsko ogrevanje/hlajenje - GIAS | Novica

SAM daljinska energija – upravljanje sistemov Samson
giaflex_sam_daljinska_energija


Popolna transparentnost za hišne postaje in števce porabe!

 

 Aplikacija SAM DISTRICT ENERGY vam olajša upravljanje, nadzor in spremljanje hišnih toplotnih postaj. Njene glavne značilnosti so enostavno odčitavanje števcev porabe, sledljivost dobavljene toplote, zagotavljanje brezhibnega delovanja, učinkovito upravljanje alarmov in ciljna diagnostika. Dostop je preprost in mogoč z vseh koncev sveta z uporabo prenosnega računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega telefona.
 
Upravljanje alarmov
V primeru okvare se takoj pošlje obvestilo preko e-pošte, kar vam omogoča hitro ukrepanje.
Varnost podatkov
Vaši podatki so shranjeni v skladu z najnovejšimi varnostnimi standardi, v sodobnih računskih centrih, ki se nahajajo izključno v  Nemčiji:
 •     Certificirani računski centri
 •     V skladu z ISO 27001 in ISO 9001
 •     Gostovanje v Nemčiji v skladu z nemškimi zakoni
 •     Popolna varnost podatkov (integriteta, dostopnost, zaupnost)
 •     Maksimalna zaščita dostopa
 •     Popolna varnost podatkov in varnostno kopiranje
 •     Redundanca
SAM daljinska energija – Poslovna aplikacija
Učinkovito upravljanje z energijo
 •     Enostavna integracija regulatorjev, števcev porabe energije, ipd.
 •     Dostopnost širom celega sveta 24/7
 •     Možnost dostopa preko računalnika in pametnih naprav
 •     Beležena zgodovina podatkov (trendi) vseh integriranih naprav
 •     Prilagodljiv in razširljiv sistem
 •     Upravljanje uporabnikov in uporabniških pravic
 •     Velika izbira uporabniških orodij
 •     Na voljo uporabniški računi za podjetja in za fizične osebe
 •     Aktivna podpora za stranke
 •     Razpoložljivost podatkov za obračun, analize ali izvoz

 
Najsodobnejša krmilna tehnologija
Aplikacija SAM DISTRICT ENERGY ni samo povezava TROVIS regulatorjev v sistem.  Je tudi profesionalno orodje za analiziranje, upravljanje in optimizacijo sistemov vaših strank.
Sensor sharing – souporaba tipal
Trenutno zunanjo temperaturo lahko uporabljate tudi, če nimate vgrajenega tipala zunanje temperature na vsakem regulatorju. Temperatura, izmerjena na enem od regulatorjev, se lahko preko SAM DISTRICT ENERGY posreduje na vse ostale regulatorje, ki se nahajajo v bližini.

 
Najem namesto nakupa
Strojno opremo, potrebno za dostop do aplikacije SAM DISTRICT ENERGY, lahko tudi najamete.
INTEGRACIJA
Integracija števcev porabe
Aplikacija SAM DISTRICT ENERGY ciklično zajema in shrani podatke o porabi energije in le-te za vas pregledno pripravi. Človeške napake so tako izključene.
 •     Zajem vrednosti iz samostojnih merilnikov toplote
 •     Poraba toplote iz več distribucijskih ogrevalnih vej
 •     Možnost izvoza podatkov

 
Inovativna pomoč uporabnikom
Uporabniki imajo med integracijo in uporabo aplikacije dostop do podpore, tako da je uporabniku prijazno delovanje zagotovljeno.
Račun za podjetja
Račun za podjetja vam omogoča prilagajanje vmesnika s svojim logotipom in uporabo barv vašega podjetja. Za dostop do aplikacije se lahko uporablja posebej za vaše podjetje določen naslov domene.
Dokumentacija
Integrirana funkcija poročanja vam omogoča, da spremljate vaše porabnike oziroma stranke. Podatke je mogoče natisniti in arhivirati.
Posebno dokumentacijo, kot so slike in opisi, je mogoče dodatno shraniti tudi glede na posamezno postajo.
Delovanje
Daljinsko upravljanje za učinkovito upravljanje
Vaš TROVIS regulator lahko upravljate s pomočjo realnega vizualnega vmesnika postrojenja, z dostopom do vseh njegovih funkcij.
Tako lahko nastavljate in upravljate želene vrednosti, stanja obratovanja, urnike ogrevanja in še več, kjerkoli, kadarkoli, enostavno z vašim računalnikom, tablico ali pametnim telefonom.

 
Že imate lastno rešitev, aplikacijo?
Integrirana spletna storitev »web service REST« vam omogoča souporabo in migracijo izbranih podatkov. To pomeni, da lahko še naprej uporabljate vašo aplikacijo, s podatki, ki vam jih zagotovi SAM DISTRICT ENERGY.
Zgodovina podatkov
Za nadaljnjo analizo lahko zgodovino izbranih podatkov generiramo kot trend. Za obdelavo podatkov zgodovine so na voljo naslednje funkcije in možnosti:
 •     Upravljanje - pregled
 •     Ročni izvoz
 •     Avtomatski izvoz
 •     Pojasnila za spremembe stanj

 

  

Preberite tudi