2012 - GIAS | Vsebina

|||||||||||
email
home
basket
GIA-S d.o.o.GIA-S d.o.o.
Zaporne, varnostne armature
Regulatorji brez pomožne energije
Ogrevanje, prezračevanje, klima
Industrijske in procesne armature
Prenosniki toplote
Cevi, spojke, kompenzatorji
Toplotne postaje
>> Napredno iskanje
search
content_listNovice
Posreduj prijateljem
E-poštni naslov prijatelja:
Vaš e-poštni naslov:
Pošlji
infoPri nas spoštujemo zasebnost! Vpisanih e-poštnih naslovov ne bomo uporabili ali posredovali.

DOLB Kuzma - Giaflex novice

V Pomurju so do sedaj zgradili le tri srednje velike sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) z močjo po 500kW in en mikro sistem s 100kW močmi. Letos pa se jim je pridružil še sistem v Kuzmi na Goričkem. Razvodni sistem v dolžini 1,5km skupaj s kotlovnico je zgradilo družinsko podjetje Petek. Na sistem je trenutno priključenih 23 objektov v kraju, med drugim tudi občinska stavba, dom starejših, osnovna šola, kulturna dvorana, dva stanovanjska bloka, cerkev z župniščem in nekaj zasebnih stanovanjskih stavb. V drugi fazi pa bodo na sistem priključili še 35 stanovanjskih hiš.

 

2000 kubičnih metrov nasutih sekancev, katere bo kotlovnica letno porabila, bodo upravljalci dobivali od goričkih lastnikov gozdov in iz žagarskih obratov. Za uporabnike se bo strošek ogrevanja in priprave tople sanitarne vode na lesno biomaso v primerjavi s kurilnim oljem, katerega so uporabljali prej, znižal za tretjino. Poleg tega pa bodo namesto dosedanjih 320 ton v ozračje izpuščali 24 ton ogljikovega dioksida na leto.

 

Koristne spletne povezave (informacije za daljinsko ogrevanje)

 

- Regulacijska oprema SAMSON (http://www.samson-slo.com/)

- AIR-SEP multi-funkcijska naprava za vzdrževanje tlaka, ekspanzijo, izločanje raztopljenih plinov v vodi, mulja, vodnega kamna... (http://www.airsep.si/)

- Avtomatizacija zgradb (Building Management System)

- Varnostna oprema sistemov za proizvodnjo toplote (Katalog)

 

Več o vgradni opremi pa si lahko preberete v priloženem članku ali na spletni povezavi.

DOLB Kuzma - Giaflex novice

Razširitve daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Metliki

V letošnjem letu bodo v Metliki povečali rabo OVE (obnovljivih virov energije) z razširitvijo sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Razširitev bo zajemala povečanje toplovodnih napeljav v dolžini 1000 metrov in dodatnih 34 toplotnih postaj za različne stanovanjske in poslovne objekte. V toplotne postaje je vgrajena Samsonova regulacija (krmilnik 5576, kombiniran ventil 2488 z elektromotornim pogonom 5857, ter temperaturna tipala), katera omogoča optimalno regulacijo temperature glede na zunanjo temperaturo. Za prenos toplote iz vročevodnega sistema na ogrevni sistem pa skrbijo prenosniki toplote.

 

Sistem daljinskega ogrevanja je v uporabi že eno sezono in uporabniki so zadovoljni z njegovo uporabo. Priklop na sistem daljinskega ogrevanja je (bil) za uporabnike brezplačen, poleg tega pa so uporabniki plačali preko 40% nižje stroške ogrevanja v ogrevalni sezoni 2011/2012 glede na ogrevalno sezono 2010/2011, ko so se ogrevali še z ELKO-m in so obstajali manjši daljinski sistemi oziroma skupne kotlovnice. Prav tako so se znižali izpusti toplogrednega plina – ogljikovega dioksida v ozračje, in sicer za 1.060 ton na leto.

 

Več o projektu najdete na povezavi DOLB Metlika.

Razširitve daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Metliki

Prisotni bomo na 16. sejmu Energetika v Celju

Tudi v letu 2012 se bomo s svojim programom predstavili na sejmu Energetika v Celju.

 

Sejem Energetika je bienalni sejem, na katerem se predstavijo vsi, ki so energetsko učinkovitost in okoljsko odgovornost vpletli v vse pore svoje poslovne strategije. Namenjen je tako strokovni javnosti kot tudi splošni javnosti, ki se zaveda pomena učinkovite rabe energije in potenciala izkoriščanja obnovljivih virov energije.

Prisotni bomo na 16. sejmu Energetika v Celju

Nova verzija prelivnega ventila 41-73

Konstrukcija ventila tip 2417 je bila skrbno pregledana in popravljena. Večina reduciranih kvs vrednosti se ne regulira več z ustavljanjem hoda ventila, namesto tega so prilagodili izvrtine sedežev kvs vrednostim. To se kaže v višjem regulacijskem razmerju in bolj stabilnim regulacijskim odzivom. Poleg tega bo za ventil tip 2417 uporabljeno enako ohišje kot za ventil tip 2412. Kot rezultat tega naprava za ustavljanje hoda v ohišju ventila tako ne bo več potrebna. Nova verzija ventila je stopila v uporabo s 1. septembrom 2012. Rezervni deli za prejšnjo različico bodo še na voljo.

 

V novi različici ventila so narejene poleg prej omenjenih tudi naslednje spremembe:

 

- Tip ventila 2417 in tip 2412 sta na pogled enaka, razen puščice, katera kaže smer pretoka skozi ventil

- Celotna višina ventila je enaka kot pri tipu 2412. Glede na prejšnjo različico se je višina za regulatorje do DN50 povečala za 20mm in 10mm za regulatorje od DN65 in večje

- Od sedaj naprej je potrebo za ventile uporabljati sete krmilnih cevi reducirnega ventila 41-23

- Stožci za velikosti ventilov DN32 in večje so sedežno vodeni. Omenjeno velja za standardne, kot tudi reducirane kvs vrednosti

- Stožci za kvs 4 in reducirane kvs vrednosti (z ali brez mehkega tesnjenja) niso tlačno razbremenjeni

- Standardna izvedba stožca je narejena iz 1.4305 za ventile iz sive litine, nodularne in jeklene litine. Sedeži za ventil od DN15 do DN50 so narejeni iz 1.4112 in iz 1.4006 za ventile DN65 do DN100. Opcijsko sta sedež in stožec lahko narejena iz 1.4404 za vse velikosti ventilov

- Ko imamo ohišje ventila iz nerjavnega jekla sta sedež in stožec vedno narejena iz materiala 1.4404

 

Nove verzije ventilov so vključene v nadgrajenih navodilih T 2517, kot tudi v novih navodilih za uporabo EB 2417 (trenutno samo v nemškem in angleškem jeziku).

 

Več o izdelku in tehnične liste najdete na spletni povezavi 41-73.

Nova verzija prelivnega ventila 41-73

Aktivno omejevanje moči v Veplasu

Podjetje Veplas v Velenju ima za krmiljenje svoje toplotne postaje vgrajen krmilnik TROVIS 5579. Komunikacijsko sposoben krmilnik, ki krmili energijo ima preko M-Bus EN1434 povezave priključen merilnik toplotne energije, kalorimeter. Kalorimeter v kombinaciji s krmilnikom aktivno izvaja t.i. toplotno varovalko oziroma vrši aktivno omejevanje dovodne energije s tem, ko zapira krmilni ventil na primarnem delu postaje. Toplotna postaja ima prigrajen tudi nadzorni WEBixy strežnik, preko katerega je toplotna postaja dostopna preko svetovnega spleta. Podatki, ki se shranjujejo na modulu, ki je t.i. centralni nadzorni sistem (CNS) v malem, Veplas-u d.d. omogoča, da on-line spremlja svojo porabo energije, on-line pregleduje in krmili energetsko postrojenje. WEBixy je dostopen iz svetovnega spleta preko klasičnega brskalnika.

Aktivno omejevanje moči v Veplasu
newsotherimagenewsotherimagenewsotherimagenewsotherimage

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Metliki

Letošnja kurilna sezona se počasi končuje in prebivalci Metlike, katera je bogatejša za novo zgrajeni sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB), so zelo zadovolnji z uporabo le-tega. Podjetje GIA-S je v sklopu toplotnih postaj, ki jih je dobavljala za omenjeni sistem, vgradila Samsonove kombinirane temperaturno-količinske regulatorje tip 2488, krmilnike 5576 za regulacijo toplotnih postaj z možnostjo priklopa na CNS omrežje, ki imajo vgrajeno Mbus kartico, katera omogoča priklop do 6-ih kalorimetrov na krmilnik, potopna temperaturna tipala tip 5277 in zunanja tipala tip 5227 ter Alfa Laval-ove lotane prenosnike toplote. V sklopu kotlovnice pa je podjetje GIA-S dobavljalo tripotne regulacijske ventile tip 3260, krmilnik 5576 za regulacijo kotlovnice ter multifunkcijsko napravo AIR-SEP za vzdrževanje tlaka, kompenzacijo raztezkov, pripravo in dopolnjevanje vode.

 

Več o sistemu sil lahko preberete v letaku DOLB Metlika.

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Metliki
E-poštni naslov:

Geslo:
Vstopi
Informacije in pomoč

Potrebujete pomoč pri izbiri?

Povprašajte nas!

© GIA-S d.o.o., Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje | T: +386 1 7865 300 | F: +386 1 7863 568 | E: info@gia.si |

 

Računalniška izvedba BuyITC d.o.o.