Šolanja - GIAS | Vsebina

Napovednik

31. maj

 

Tematika: Tehnične rešitve s področja avtomatizacije in krmiljenje

 

Vsebina:

 

Predstavitev, pregled avtomatizacije (Samson TROVIS, Davit, Sistem 6600), aplikacije uporabe v daljinskem ogrevanju, HVAC, upravljanje in vodenje kotlovnic, hišna tehnika, energetski procesi (para, drugi energetski mediji), industrijska postrojenja ter predstavitev aktualnih primerov iz prakse (toplotna postaja Ljubljana, trivalentno ogrevanje stanovanjske hiše, kombinirano ogrevanje poslovnega objekta z dvema kotloma, Mizarstvo Novo mesto, industrijsko postrojenje Sorbit Valji)

 

Predavatelji:

Andrej Kokalj

Tomaž Boh

Timotej Bizjak

Bogdan Koščak

Igor Žemva

10. februar

 

Tematika: Varnostna oprema za nadzor tesnosti SGB

 

Vsebina:

 

Evropska zakonodaja, predpisi in standardi glede nadzora tesnosti, oblike in izvedbe rezervoarjev; izbira ustrezne opreme za posamezno aplikacijo (skladiščenje kemikalij, skladiščenje goriv, polnilne in bencinske postaje, različni rezervoarji, cevovodi, itd.); sistemi za nadzor tesnosti (naprave za nadzor z nadtlakom in podtlakom-vakuumom, tipala in sonde za zaznavanje puščanja-lekažne sonde); praktični prikaz naprav za nadzor tesnosti

 

Predavatelji:

 

Predstavniki podjetja SGB GmbH

09. april

 

Regulacijska proga: izbor ventilov, krmilnikov in tipal za učinkovito regulacijo ogrevanja in hlajenja

 

Vsebina:

Pregled osnov regulacije, avtoriteta ventila, hidravlične izvedenke priklopa, dimenzioniranje elementov, izborne strojne sheme in krmilniki

 

Predavatelji:

Andrej Kokalj u.d.i.s, Gia-s d.o.o.

Tomaž Boh el.teh., Gia-s d.o.o.

Timotej Bizjak u.d.i.e., Gia-s d.o.o.

25. marec, 15. april, 23. april, 08. oktober, 21. oktober

 

Davit krmilniki

 

Vsebina:

Predstavitev krmilnikov Davit S/M, L, XL, nastavitev in zagon krmilnikov

 

Predavatelji:

Tomaž Boh el.teh., Gia-s d.o.o.

Timotej Bizjak u.d.i.e., Gia-s d.o.o.