Razširitve daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Metliki

Razširitev bo zajemala povečanje
toplovodnih napeljav v dolžini 1000
metrov in dodatnih 34 toplotnih postaj

V letošnjem letu bodo v Metliki povečali rabo OVE (obnovljivih virov energije) z razširitvijo sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Razširitev bo zajemala povečanje toplovodnih napeljav v dolžini 1000 metrov in dodatnih 34 toplotnih postaj za različne stanovanjske in poslovne objekte. V toplotne postaje je vgrajena Samsonova regulacija (krmilnik 5576, kombiniran ventil 2488 z elektromotornim pogonom 5857, ter temperaturna tipala), katera omogoča optimalno regulacijo temperature glede na zunanjo temperaturo. Za prenos toplote iz vročevodnega sistema na ogrevni sistem pa skrbijo prenosniki toplote.

 

Sistem daljinskega ogrevanja je v uporabi že eno sezono in uporabniki so zadovoljni z njegovo uporabo. Priklop na sistem daljinskega ogrevanja je (bil) za uporabnike brezplačen, poleg tega pa so uporabniki plačali preko 40% nižje stroške ogrevanja v ogrevalni sezoni 2011/2012 glede na ogrevalno sezono 2010/2011, ko so se ogrevali še z ELKO-m in so obstajali manjši daljinski sistemi oziroma skupne kotlovnice. Prav tako so se znižali izpusti toplogrednega plina – ogljikovega dioksida v ozračje, in sicer za 1.060 ton na leto.
 

Letošnja kurilna sezona se počasi končuje in prebivalci Metlike, katera je bogatejša za novo zgrajeni sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB), so zelo zadovoljni z uporabo le-tega. Podjetje GIA-S je v sklopu toplotnih postaj, ki jih je dobavljala za omenjeni sistem, vgradila Samsonove kombinirane temperaturno-količinske regulatorje tip 2488, krmilnike 5576 za regulacijo toplotnih postaj z možnostjo priklopa na CNS omrežje, ki imajo vgrajeno Mbus kartico, katera omogoča priklop do 6-ih kalorimetrov na krmilnik, potopna temperaturna tipala tip 5277 in zunanja tipala tip 5227 ter Alfa Laval-ove lotane prenosnike toplote. V sklopu kotlovnice pa je podjetje GIA-S dobavljalo tripotne regulacijske ventile tip 3260, krmilnik 5576 za regulacijo kotlovnice ter multi-funkcijsko napravo AIR-SEP za vzdrževanje tlaka, kompenzacijo raztezkov, pripravo in dopolnjevanje vode.

 

Več o projektu si oglejte v spodnjem katalogu: 

Preberite tudi