Inovacijski center za ventilsko tehnologijo Rolf Sandvoss - GIAS | Novica

Inovacijski center za ventilsko tehnologijo Rolf Sandvoss

Inovacijsko središče Rolf Sandvoss 3 st

Podjetje SAMSON je v Frankfurtu odprlo najsodobnejše razvojno in testno središče za ventilsko tehnologijo ROLF SANDVOSS INNOVATION CENTER. Z njim so pokrili sedanje in prihodnje potrebe celotnega koncerna SAMSON na področju preizkušanja in razvoja ter bo hkrati delovalo tudi kot raziskovalna in certifikacijska platforma za SAMSON-ove kupce in partnerje.
 

Več kot 7000 m2 za izdelavo prototipov,
izvajanje simulacij in preizkusov.
 
V centru, s skupnimi površinami, ki presegajo 7000 m2, bodo razen izdelave prototipov izvajali tudi simulacije in preizkuse na različnih področjih. Klasičnim raziskovalnim področjem, kot so tehnologija materialov, mehanika fluidov, kriotehnologija, akustika, regulacijska tehnika, varnost naprav in sistemska integracija, se bodo v inovacijskem središču pridružile tudi področja prihodnosti, kot sta analitika podatkov in oblačne tehnologije.

 

Težišče delovanja inovacijskega središča je v digitalni transformaciji SAMSON-ovih izdelkov, ki je sestavljena iz dveh glavnih stebrov: kompleksna procesna oprema in digitalna infrastruktura. Z njima je omogočeno izvajanje preizkusnih nalog z različnimi mediji, pri različnih procesnih pogojih in za različna področja uporabe v industriji. Obenem pa bosta stebra tudi optimalna podlaga za raziskave, razvoj in preizkušanje izdelkov SAMSON za Industrijo 4.0. Celotna infrastruktura z več kot 200 preizkusnimi napravami je torej idealna podlaga za hiter in kakovosten razvoj novih izdelkov, ki že ob prihodu na trg zagotavljajo visoko stopnjo zanesljivosti pri raznih aplikacijah.
 

 

1 Izdelava prototipov

Izdelava prototipov je pomemben korak v razvoju izdelkov. Predvsem pri kompleksnih komponentah namreč daje pomembna spoznanja za serijsko proizvodnjo in je osredotočena na proizvodne tehnologije prihodnosti. V Inovacijskem središču Rolf Sandvoss so v ta namen na voljo klasični obdelovalni stroji in CNC-obdelovalni centri. Plastične dele lahko že zdaj izdelujejo z dodajalnimi postopki na podlagi 3D-modelov, v prihodnje pa načrtujejo tudi zmogljivosti za dodajalno izdelavo predmetov iz kovine in keramike.

 

2 Tehnologija materialov

Uporaba pravih materialov je pomembna za trajno zanesljivost izdelka. Glavna naloga razvoja materialov je tako vrednotenje obnašanja materialov in komponent v skrajnih delovnih razmerah. Ker razmere na mestu porabe niso vedno zmerne, so v Inovacijskem središču Rolf Sandvoss na voljo naprave, ki lahko simulirajo prevladujoče atmosferske vplive po vsem svetu. S pospešenimi simulacijami je mogoče ugotavljati obstojnost kovinskih in nekovinskih delov ter celotnih naprav v morskem ozračju, v industrijskih ozračjih, v ozračjih s trajno visoko vlažnostjo ter pod različnimi vplivi, ki povzročajo staranje.

 

3 Digitalna tehnologija

V Inovacijskem središču Rolf Sandvoss deluje več kot 200 preizkusnih naprav v popolnoma integriranem sistemu za pridobivanje merilnih podatkov in avtomatizacijo. Digitalna infrastruktura omogoča preizkuse v realnem času ter simulacije najrazličnejših stanj sistemov in delovnih stanj, prav tako tudi analizo oz. zbiranje podatkov.

Z modularno komunikacijsko infrastrukturo je zagotovljena združljivost pametnih izdelkov SAMSON z vsemi zdajšnjimi sistemi vodenja, inženirskimi sistemi in sistemi za upravljanje sredstev in tudi povezovanje s platformami v oblaku. Na tak način se nadaljuje razvoj prenosa pameti v naprave na objektih za decentralizirano vodenje.

 

4 Elektromagnetna združljivost in varnost naprav

Za elektromagnetno združljivost in varnost izdelkov SAMSON skrbijo v laboratoriju CE. V absorpcijski dvorani za izsevane motilne veličine in meritve emisij je možno preizkušanje pri frekvencah do 18 GHz. Na voljo so mesta za preizkušanje elektrostatične energije in motilnih veličin, ki se prenašajo po vodnikih, npr. pri napetostnih padcih ali udaru strele. SAMSON s preizkusi v laboratoriju CE zagotavlja zahtevano CE-skladnost svojih izdelkov.

 
5 Analize življenjskega cikla

SAMSON-ovi izdelki se odlikujejo z dolgo življenjsko dobo, tudi v najbolj neugodnih procesnih in okoljskih razmerah. V ta namen v Inovacijskem središču Rolf Sandvoss analizirajo življenjski cikel posameznih komponent in kompletnih regulacijskih ventilov. Analize vključujejo vrednotenje kemijske, toplotne, mehanske, tokovne in klimatske obremenitve. Na voljo so različne naprave za preizkušanje komponent, simulacijske in klimatske komore, peči in testne tokovne proge.

 
6 Mehanika fluidov

SMART IN FLOW CONTROL: SAMSON želi razumeti in obvladovati tokove medijev v svojih napravah. V inovacijskem središču je tako na različnih testnih progah mogoče simulirati vsa stanja medijev – tekoče, plinasto, parno in večfazno.

V laboratorijih FLOW LABS izvajajo preizkuse na področju mehanike fluidov in akustike, funkcijske preizkuse, umerjanje naprav in simulacije stanj sistemov za ventile do imenskega premera DN 500 (opcijsko DN 1000).

 

7 Procesna oprema

Srce Inovacijskega središča Rolf Sandvoss je kompleksna procesna oprema, ki omogoča izvajanje preizkusnih nalog z različnimi mediji, v različnih procesnih razmerah in za različna področja uporabe v industriji

V inovacijskem središču je položenih za več kot dva kilometra cevi imenskega premera do DN 1000. Vgrajenih je tudi več kot 250 ventilov SAMSON in SAMSON-ovih hčerinskih družb različnih imenskih premerov in tlačnih stopenj za zapiranje in regulacijo sistemov. Inštalirana moč električne opreme je 5,5 MW, v opremi pa je med drugim tudi 18 črpalk za različne tlake do 120 bar in pretoke do 9000 m3/h.

 

https://www.samson.de/fileadmin/_processed_/8/2/csm_rsic_e728eb6316.jpg

Rolf Sandvoss – pranečak ustanovitelja podjetja Samson 2 st

 

8 O podjetju

Podjetje SAMSON AG, ki je bilo ustanovljeno leta 1907, deluje v 66 državah in ima po vsem svetu okrog 4000 zaposlenih,  razvija merilno in krmilno tehnologijo, proizvaja regulatorje in krmilne ventile, elektropnevmatične pretvornike in senzorje za sisteme HVAC. Široka paleta izdelkov je namenjena predvsem procesni industriji, med njimi za kemično in petrokemično industrijo, papirno ter prehrambno industrijo.

Rolf Sandvoss, pranečak ustanovitelja podjetja SAMSON, je že s 24 leti prevzel vodenje družinskega podjetja v Stuttgartu. Avgusta 1965 je kot eden mlajših potomcev družine Sandvoss vstopil v nadzorni svet družbe SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT in je naslednjih 28 let sodeloval pri razvoju podjetja. Leta  2013 so ga zaradi njegovih zaslug imenovali za častnega predsedujočega. Njegov podjetniški občutek, trdna presoja in suvereni način vodenja so vse do danes pustili neizbrisen pečat pri filozofiji podjetja SAMSON. Njegovo zavzemanje za podjetje in zaposlene ostaja vzor in obenem zaveza za sožitje pri SAMSON-u in širše.


 

Preberite tudi