Samsonove digitalne tehnologije v praksi

SAMON Digitalne tehnologije v praksi - DIGITALNI LABORATORIJ

SAMSON je ponudnik izdelkov in rešitev za nadzor in regulacijo vseh vrst pretočnih medijev. Pri razvoju novih izdelkov in storitev pa je poudarek na novih tehnologijah in trenutnih trendih. DIGITAL LAB je del INOVACIJSKEGA CENTRA ROLF SANDVOSS in se vidi kot kompetenčni center za digitalno transformacijo v avtomatizaciji procesov za vaše potrebe po zahtevah standarda industrije 4.0. V ospredje postavljajo zunanje impulze, zahteve kupcev in prihodnosti ter ideje naših zaposlenih.
 
 
Trenutne teme osredotočanja:
 • Komunikacija pozicionerjev s standardnimi nadzornimi sistemi in z oblačnimi (Cloud) platformami
 • Razvoj  specifičnih industrijskih sistemov za posamezne panoge (Asset-Management-System)
 • Vključitev strojnega učenja v naše izdelke
 • Definicija digitalnega dvojčka za naše regulacijske ventile
 • Sodelovanje v strokovnih združenjih in raziskovalnih projektih
 • Vrednotenje novih tehnologij
 • Sodelovanje z oddelki za inovacije naših strank
 
Naše storitve
Šolanja/prenos tehnologij
V DIGITAL LAB Akademiji ponujamo praktično usmerjene tečaje, kot je Advanced Positioner Training (napredno šolanje o pozicionerjih). Poudarek je na parametriranju in konfiguriranju, diagnosticiranju in snemanju stanja ter servisiranju, izmenjavi in zagonu naših inteligentnih naprav. Poleg tega ponujamo osnovno usposabljanje o vseh protokolih: HART®, WirelessHART®, PROFIBUS PA, fieldbus FOUNDATION ™, PROFINET ™ in EtherNet / IP ™. S pomočjo najsodobnejših komunikacijskih tehnologij prek interneta lahko te možnosti usposabljanja izkoristite tudi po vsem svetu:
 
 • Izobraževanje o regulatorjih položaja (pozicionerjih)
 • Komunikacija fieldbus
 • Teorija in praktično izobraževanje
 • Oddaljen "Remote" dostop

Optimizacije, povezane z aplikacijami
 

Z namenom sledenja posebnih procesnih pogojev pri uporabniku v DIGITAL LAB načrtujemo in vodimo laboratorijsko postavitev realnega sistema postrojenja. Ne omejujemo se samo na naprave SAMSON, temveč vključujemo tudi ostale komponente in proizvode drugig proizvajalcev, ki so pomembne v procesu. To nam daje priložnost za optimizacijo naših terenskih naprav in iskanje posameznih aplikacijskih rešitev na podlagi posameznih sistemskih testov. Naše izkušnje prenašamo na posamezne individualne tečaje usposabljanja.
 

 • Laboratorijske postavitve realnega postrojenja
 • Optimizacija tehnologije/naprav
 • Izobraževanje na podlagi realnih procesov/aplikacij
 • Nadgradnje/izpopolnitve med različnimi proizvajalci/artikli
 • Hitra podpora strankam

 
Interoperabilnost kot predpogoj za digitalizacijo


"Vse naprave SAMSON so pred lansiranjem podvržene strogim testom, da se zagotovi, da naše naprave delujejo skupaj z vašim sistemom."

 
Da bodo naprave SAMSON brez težav povezane z drugimi sistemi, je treba zagotoviti njihovo interoperabilnost. Le tako lahko naprave in sistemi komunicirajo med seboj in si izmenjujejo podatke. V DIGITAL LAB se s tesnim sodelovanjem z razvojem in testno progo/postrojenjem ustvarijo predpogoji za optimalno integracijo naših inteligentnih regulacijskih ventilov v sisteme nadzora, inženiringa in upravljanja ter pripravijo za certificiranje naprav. Obsežni testi sistemske integracije na vseh običajnih krmilnih sistemih nam kažejo šibke točke in pomagajo, da se v praksi izognemo težavam. To tudi pomeni, da želimo čim bolj olajšati zagon in upravljanje naših kompleksnih naprav. Praktične testne nastavitve nam pomagajo optimizirati zagon, inicializacijo in diagnostične funkcije, zamenjavo naprave, upravljanje alarmov in nadzor ventilov.

Preberite tudi