Redukcija ogljikovega dioksida(CO2) in ustvarjanje vrednosti

Zajemanje ogljikovega dioksida


V elektrarnah in industrijskih procesih uporaba fosilnih goriv proizvaja izpušne pline z visokim deležem ogljikovega dioksida.

Za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida se lahko uporabljajo različne metode:

  • Zajem pred zgorevanjem: zajem ogljikovega dioksida iz sinteznih plinov pred zgorevanjem
  • Zajem po zgorevanju: zajem ogljikovega dioksida iz dimnih plinov po zgorevanju z zrakom
  • Zajem kisika (Oxyfuel): zajem ogljikovega dioksida iz dimnih plinov po zgorevanju s kisikom


V teh procesih po vsem svetu se že uporabljajo prehodni zasučni ventili SAMSON.
SAMSON ponuja posebno opremo za postopek zajema CO2 z Oxyfuel-Capture- postopkom.


 

Transport ogljikovega dioksida


Da bi lahko ločeni ogljikov dioksid transportirali ga je potrebno najprej očistiti. Z odstranitvijo vode iz plinske mešanice je mogoče preprečiti korozijo med transportom. Za dejanski transport se plin, obogaten z ogljikovim dioksidom, stisne ali ohladi, dokler ni tekoč ali v svoji nadkritični fazi. Z natančnim uravnavanjem tlaka in temperature se izognemo faznemu prehodu in doseganju trojne točke, v kateri obstaja fazno ravnovesje med plinsko, tekočo in trdno fazo.

Portfelj SAMSON-a vključuje različne ventile, odporne proti koroziji, ki so se v praksi izkazali , tako za predhodno obdelavo ogljikovega dioksida kot za dejanski transport. Zanesljive rešitve so na voljo z ventili Anti-Surge in izvedbami za nizke temperature ter s posebnimi zapornimi armaturami za zaščito pred tlakom (HIPPS) in armaturami ESD.


 

Shranjevanje ogljikovega dioksida


S tehnologijo CCS se ločeni ogljikov dioksid dovaja v vrtine(Wellhead) in trajno skladišči v globokih podzemnih plasteh kamnin. Okolje na mestu vbrizgavanja zahteva robustno konstrukcijo ventilov za najtežje pogoje ter bogatimi izkušnjami na terenu.

To zahtevo izpolnjujejo armature podjetja SAMSON, ki so opremljene s posebnimi ventilskimi garniturami , optimiziranimi glede na pogoje procesa.


 

Uporaba ogljikovega dioksida


S tehnologijo CCU se ločeni ogljikov dioksid uporablja naprej. Kot primer; se uporablja v kemični in petrokemični industriji kot surovina za proizvodnjo polimerov, gradbenih materialov in sintetičnih goriv. Po ustreznem čiščenju lahko ogljikov dioksid uporabimo tudi pri proizvodnji hrane in pijače.

Kemična in živilska industrija sta ključna trga SAMSON-a. SAMSON kot glavni proizvajalec ventilov dobavlja lahke in težke serije ventilov za kemijsko procesno tehniko in s tem izpolni vse zahteve procesov. To velja tudi za posebne naloge, na primer za higienske in sterilne procese.

Program dopolnjujejo inovativni prigradni elementi, kot so pozicionerji in elektromagnetni ventili. Pametni instrumenti in pozicionerji zmožni komunikacije omogočajo učinkovito upravljanje in napovedno vzdrževanje.


 

Preberite tudi