Tripotni regulacijski ventili za uporabo kot mešalni ali razdelilni ventili (opcijsko kot prehodni )za strojegradnjo ter za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Sestavljeni so iz tripotnega ventila ter električnega oz. elektrohidravličnega pogona.