српски - GIAS | Vsebina

српски

Предузеће GIA-S Industrijska oprema d.о.о. основано је 1996. године. Почетна делатност предузећа је била саветовање, продаја и сервис регулационе процесне опреме и технолошке опреме за бензинску технику признатих светских произвођача на подручју Словеније и шире у регији. Предузеће се током година успешно развијало, пратило развојне трендове и прилагођавало се новим изазовима на тржишту са циљем: развити, неговати и одржавати искрене, дугорочне односе са својим купцима. Данас GIA поред квалитетне опреме нуди услуге саветовања, пројектовања и инжењеринга за одговарајући избор, уградњу и одржавање уређаја из продајног програма. Широк спектар знања, стечен успешно реализованим пројектима у различитим гранама индустрије који је подржан модерном информационом технологијом, је акумулиран у колективу предузећа у чијем тиму раде високо образовани машински и електротехнички инжењери, инжењери информатике и економисти. Додатна едукација, креативан приступ и висок квалитет производа омогућавају имплементацију иновативних техничких решења која нама и нашим партнерима омогућавају конкурентну предност и успешно пословање.

 

GIAFLEX идеје за Ваш успех !


 

Бренд GIAFLEX нуди:

 

- Апорну и регулациону арматуру за грејање, климатизацију и вентилацију

- регулационе, запорне и контролне уређаје за захтевне процесе

- Регулациону арматуру без помоћне енергије

- Наменску арматуру за пару и термално уље

- Размењиваче топлоте за HVAC и индустријске медије

- Топлотне подстанице, расхладне подстанице, подстанице за СТВ за даљинско грејање-хлађење

- Мерне системе за праћење протока, нивоа и количине

- Системе за управљање и електронске регулаторе за управљање процесима у индустрији

- Црева, спојнице и опрему за логистику агресивних медија

- Регулаторе грејања, сензоре, термостате и сензоре за оптимизовано управљање енергијом

- Уређаје за одржавање притиска, експанзију, одзрачивање и хемијску припрему воде

- Уређаје за детекцију цурења резервоара и

Додатни програм GIAFLEX обухвата развој, производњу, инжењеринг и уградњу следећих производа:

 

- Топлотних подстаница за даљинско грејање

- Расхладних подстаница за даљинско хлађење

- Топлотних подстаница за припрему санитарне топле воде

- Уређаја за дезинфекцију санитарне топле воде (легионела)

- Биомасних кућних топлотних подстаница

- Мултифункционалних уређаја за одржавање притиска, одзрачивање, експанзију и припрему воде

- Уређаја за мерење и контролу цурења течности у резервоару

- Компјутерске контроле, управљања и обрачуна потрошње енергије у енергетском сектору

- BMS-CNS SCADA надзорних система за пословно-стамбене објекте

- IT програмске опреме за даљински надзор уређаја и система за грејање преко интернета

VAX-GSM/GPRS интерфејс за аларм, укључење и телеметрију преко мобилне мреже

- WEBIXY уређаја за надзор регулације преко интернета

- EYXXX програмске опреме за управљање енергијом преко андроид i iOS уређаја

- BI-FLEX програмске опреме за оптимизацију енергетских процеса

GIA за своје системе и производе нуди саветовање при пројектовању, одабиру, уградњи и руковању:

 

- Пројектантима, предузећима за пројектовање и инжењеринг

- Инвеститорима и власницима индустријских постојења

- Технолозима у производним процесима

- Произвођачима и конструкторима машина и уређаја

- Дистрибутерима и руковаоцима система даљинског грејања-хлађења

- Власницима, директорима пословно-стамбених и појединачних објеката

- Дистрибутерима, општинама за реализацију даљинског грејања на биомасу

- Оператерима постројења за дистрибуцију енергије, оптимизацију и обрачун потрошње енергијеЦелокупан асортиман производа и услуга GIAFLEX се закључује следљивим и документованим процесом, што гарантује купцу оптималан и поштен повраћај инвестиције (ROI). Сервисне услуге одржавања (током гарантног периода и даље) током радног века производа пружамо са сопственом сервисном службом и са мрежом квалификованих партнера што је гаранција за дуг радни век и безбедно функционисање система.

 

контакт