AIR-SEP - GIAS | Vsebina

AIR-SEP
 
AIR-SEP je multinfunkcijska naprava, primerna za vgradnjo v ogrevalne, hladilne, solarne in druge sisteme. AIR-SEP izkorišča različno topnost plinov in primesi v vodi v odvisnosti od tlaka. Voda, ki je pod višjim tlakom, lahko veže večje količine zraka in soli. Ko se del vode prelije čez ventil v breztlačno posodo, se sprostijo v vodi raztopljeni plini, soli in minerali. Odzračena voda prek tlačne črpalke zopet prihaja v sistem, kjer se lahko spet navzame plinov in soli. Soli se iz naprave lahko odstranijo preko drenaže ali pa prek posebne čistilne odprtine. Tako delovanje pripomore k popolnemu odplinjanju in odsoljevanju sistema.