Samson - GIAS | Vsebina 
SAMSON je aktiven povsod, kjer se pretakajo mediji: olja, plini, hlapi, kemikalije. Ventili so njihova osnovna dejavnost. Z njimi se gibljejo na prihodnjem trgu z velikim inovacijskim potencialom. Še naprej širijo obstoječo decentralizirano inteligenco ventila. Z novimi inteligentnimi sistemi reformirajo avtomatizacijo procesov v korist njihovih strank, s čimer postanejo procesi bolj prilagodljivi, varni in zanesljivi. Da bi to dosegli, v njihovem podjetju uveljavljajo tehnične, poslovne in organizacijske inovacije.