Regulacija temperature v hotelu - GIAS | Vsebina

Regulacija temperature mineralne vode v masažni kopeli v hotelu Radin
Hotel Radin: Regulacija temperature

V tem primeru gre za regulacijo temperature mineralne vode, ki vsebuje tudi CO2, in sicer v masažnih kadeh v hote- lu Radin. Glede na recept, ki ga pacient dobi od zdravnika, se regulirata temperatura in čas trajanja terapije.

 

Regulacija temperature mineralne vode v kadi se izvaja z ogrevno vodo temperature 60°C, katera preko toplotnega izmenjevalca lotane izvedbe Alfa Laval ogreva mineralno vodo, s katero se polni masažna kad na temperaturo npr. 35°C oz. na predpisano temperaturo.


Regulacijski krog tvorijo naslednji glavni elementi:

  • pnevmatski regulator Samson serije 3430, na katerem se nastavi želena temperatura mineralne vode v banji,
  • pnevmatski regulacijski ventil Samson 3241-1 s pnevmatskim regulatorjem položaja 4765, ki regulira temperaturo mineralne vode,
  • toplotni izmenjevalec Alfa Laval lotane izvedbe za ogrevanje mineralne vode z ogrevno vodo,
  • pnevmatski temperaturni pretvornik za temperaturo 812-1, ki tipa temperaturo mineralne vode,
  • dva pnevmatska on/off ventila za polnjenje in praznjenje kadi z mineralno vodo in
  • zaporni ventil z regulacijskim stožcem za dušenje pritiska pri polnjenju masažne kadi.
Spodaj si lahko ogledamo glavne elemente regulacije.
 
Pnevmatska regulacija temperature kovinske masažne kadi z uporabo inštrumentalnega krmilnega zraka je 100% varna za uporabnika, ker nikjer ni prisotna električna energija.

V krmilni omarici so poleg pnevmatskega regulatorja še magnetni ventili priključne napetosti 12V DC, ki odpirajo in zapirajo pnevmatske on/off ventile za polnjenje in praznjenje

                                                                                  Krmilna omarica

napajanje  pnevmatskega regulatorja položaja,  ko  je  terapija  končana.  Krmilna  elektronika v omarici skrbi, da se ves postopek ogrevanja, polnjenja, praznjenja in izpiranja masažne kadi izvaja tako, kot je bilo določeno s strani terapevta.

Najprej se nastavita čas terapije in polnjenje masažne kadi, ki jo lahko napolnimo do prvega ali drugega nivoja. 
           Razporeditev elementov znotraj krmilne omarice

Obstaja tudi možnost prekinitve polnjenja ter ponovni začetek polnjenja ali pa praznjenje kadi. Na koncu vsake terapije se kad avtomatsko izpere, čas izpiranja pa je možno poljubno nastaviti.

                                                     Masažna kad iz nerjavnega jekla

Kopanje v mineralnih kopelih izrazito okrepi odpornost organizma, za uspešno terapijo pa mora biti temperatura kopeli čim bolj ustrezna in mora natančno slediti receptu terapevta. Za pripravo mineralne vode za terapevtske kopeli je potrebna dobra regulacija temperature, za katero poskrbi naša naprava.

Pri tovrstnih  sistemih  zelo  skrbno  izbiramo  ustrezne armature in regulacijske elemente, ki neposredno vplivajo na kvaliteto regulacije. Termalna mineralna voda namreč vsebuje tudi abrazivne minerale, ki bi lahko poškodovali armature in tako vplivali na kvaliteto regulacije temperature termalne vode.

Preverite tudi: