Najdaljše omrežje v Sloveniji - GIAS | Vsebina

Toplotna postaja z najdaljšim omrežjem v Sloveniji
Toplotna postaja z najdaljšim omrežjem v Sloveniji
Intervju z Ervinom Miklavžino, vodjo poslovne enote
Energetika v Komunalnem podjetju Velenje d.o.o.

V prostorih Komunale Velenje smo se pogovarjali s tehničnim direktorjem energetike, g. Ervinom Miklavžino. Že od samega začetka je vpet v aktivnosti v delu komunale, ki so vezane na energetski del dejavnosti, in ima dolgoletne izkušnje z daljinskim ogrevanjem. Prav tako je aktivno sodeloval pri izdelavi projekta posodobitve daljinskega ogrevanja v Velenju.


 
Zakaj je vaša toplotna postaja posebna?

Nahajava se nad eno največjih toplotnih postaj v Sloveniji, po priključni moči je to drugi največji sistem, po številu postaj in dolžini omrežja pa največji v Sloveniji – moč postaje je kar 70 MW! Toplotna postaja je bila vzpostavljena leta 2007, deluje že deset let in zelo veseli smo, ker od takrat ni bilo nobenih težav.
Vgrajene so 4 proge (A, B, C, D), v katere so vgrajene največje armature, ki smo jih uporabili do sedaj, prvič pa smo se odločili za pnevmatske pogone. Za glavne ventile Centralne energetske postaje (CEP), ki je povezava med virom TEŠ, primarnim omrežjem in omrežjem trocevnega sistema, smo izbrali armature Samson serije 280.

Kako ste se lotili naloge izgradnje te velike toplotne postaje?

Ponavadi projektiramo znotraj naše hiše, v tem primeru pa smo zaradi kompleksnosti projekta sodelovali z zunanjim podjetjem. Pričeli smo z  izdajo projektnih nalogov in nato smo na podlagi dosedanjih referenc na razpisu izbrali zunanjega projektanta, Marka Zupančiča iz podjetja Biovir d.o.o. Nato smo izdali javno naročilo in v izvedbo je ta projekt dobilo podjetje Esotech.

Izvedba je  potekala v dveh fazah, tako smo leta 2006 izvedli
Moč postaje je kar 70MW!
pripravljalna dela, glavna dela smo opravili v letu 2007 in projekt zaključili leta 2009. Projektantova rešitev na tej naši 70 MW postaji je bila kasneje aplicirana še na dveh toplotnih postajah. Leta 2014 toplotna postaja 505 s 15 MW in 2016 postaja 469 Lukovica s 6 MW. Na vseh rešitvah smo za regulacijske armature izbrali izključno Samsonove. 
Ob projektiranju vaše CEP toplotne postaje ste se prvič srečali s pnevmatskimi armaturami?

Do leta 2007 nismo imeli izkušenj s pnevmatskimi pogoni in smo bili med projektiranjem zelo skeptični, vendar nas je takrat v to tehnologijo prepričal projektant. Veseli smo, da smo vzpostavili zelo dober odnos z njim in smo vsako odlo- čitev konkretno pregledali in prediskutirali. In še danes smo veseli, da se je tako odločil, saj je takrat vztrajal, da smo pre- izkusili nekaj tehnološko novega in s tem konkretno izbolj- šali sistem in si olajšali delo. Zelo zadovoljni smo bili, da smo lahko na naslednjem razpisu temu projektantu zaupali še en velik projekt rekonstrukcije črpališč.

Kakšne so izkušnje deset let po izgradnji, kakšne prednosti nove postaje opažate?
Glavna prednost za nas je, da sistem ne zahteva nobenega vzdrževanja. Če govorimo o primeru regulacijske opreme, smo s fi nančnega vidika padli na nič stroškov vzdrževanja. Druga prednost pa je, da imamo bolj enakomerno obratovanje, temu primerno manj stroškov pri nakupu energije in na splošno boljši izkoristek te energije. Leta 2006, leto pred izgradnjo, smo na CEP porabili 2.106.000 kWh, medtem ko smo leta 2016 porabili samo 601.000 kWh, kar je pomeni 71,5 % privarčevane energije. In za vse to je ključni element regulacijski ventil, saj je ta odgovoren, da dobro sledi potrebam. Kmalu smo opazili, da te nove pnevmatske regulacijske armature v primerjavi s prejšnjimi elektro pogoni veliko bolj enakomerno sledijo potrebam po toploti. Ponovno pa želim poudariti,
Stroški vzdrževanja regulacijske
opreme so padli na nič.
da nas ne skrbi več, ali bo sistem deloval ali ne – zdaj preverjeno brezhibno deluje in nam ne krati spanca. Postaja bo delovala vsaj še 20 let, pričakujemo pa dobo 40 let.
 
 
Kako postajo nadzirate in upravljate?
Postaja je v celoti nadzorovana iz dispečerskega centra preko Scada sistema. Tole je primer sheme postaje, vidimo, da sta trenutno v obratovanju dve progi, dve stojita. Ena od delujočih trenutno obratuje za pripravo za ogrevanje, druga pa v modulu za sanitarno vodo. Lahko vidimo, da shema vsebuje trocevni sistem, sestavlja ga primarni dovod za ogrevanje, primarni dovod za sanitarno vodo in skupni povratek. To je primer, ki ga ni drugje v Sloveniji, ostali sistemi so dvocevni z eno izhodno in eno povratno cevjo. Ta naš trocevni sistem je začel z obratovanjem leta 1959 in še danes deluje.
 
Večkrat ste omenili, da za nekatere naloge izbirate izključno opremo znamke Samson.
Seveda, ker jim zaupamo. Opremo znamke Samson vgrajujemo že 30 let, naš pravilnik za določene namene celo predpisuje izključno Samsonovo opremo. Vedno smo bili s kvaliteto opreme zadovoljni, po drugi strani pa se odločamo tudi na podlagi zastopništva v Sloveniji in kakšno podporo nudi. V primeru te toplotne postaje, smo zelo zadovoljni s podporo vašega podjetja pred, med in po vgradnji. Do sedaj so armature Samson zahtevale le vgradnjo in prvo nastavitev, potem ni bilo nobenih vzdrževalnih del in nobenih okvar. Podpora s strani podjetja Gia-S d.o.o. obstaja in kolikor smo jo lahko izkusili, je odlična, a hkrati lahko povem, da ni bila dosti potrebna. Kot pravim: na Samsonovi opremi v 10 letih ni bil potreben niti en servisen poseg na teh elementih. 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                            Intervju zapisal: Žan Brezec

Ostali so pogledali tudi: