Blagovna znamka Giaflex - GIAS | Vsebina

Blagovna znamka Giaflex

Celoten program izdelkov in storitev GIAFLEX se celovito zaokroži s sledljivim in dokumentiranim procesom, kar je zagotovilo kupcu za optimalno in pošteno vračilo naložbe (ROI). Servisno- vzdrževalne storitve (v garancijskem roku in izven njega) skozi ves čas uporabe izdelka zagotavljamo z lastno servisno službo in mrežo strokovno usposobljenih servisnih partnerjev, kar je zagotovilo za dolgo življenjsko dobo in varno obratovanje sistema.

 

Prodajna blagovna znamka GIAFLEX nudi:

 

 • zaporne in regulacijske armature za ogrevanje, klimatizacijo in prezračevanje,
 • regulacijske, zaporne in krmilne naprave za zahtevne procese,
 • regulacijske armature brez pomožne energije,
 • namenske armature za paro in termično olje,
 • toplotne izmenjevalnike-prenosnike za HVAC in industrijske medije,
 • toplotne in hladilne postaje, postaje za STV vodo za daljinsko ogrevanje in hlajenje,
 • merilne sisteme za spremljanje pretoka, ravni in količine,
 • krmilne sisteme in elektronske regulatorje za upravljanje industrijskih procesov,
 • gibljive cevi, spojne elemente in opremo za logistiko kemičnih medijev,
 • regulatorje ogrevanja, tipala, termostate in senzorje za optimalno upravljanje z energijo,
 • naprave za vzdrževanje tlaka, ekspanzijo, odzračevanje in kemično pripravo vode ter
 • naprave za kontrolo tesnosti rezervoarjev.
Dodatni program GIAFLEX zajema razvoj, proizvodnjo, inženiring in izvedbo za naslednje izdelke:

 

 • toplotna postaja za daljinsko ogrevanje,
 • hladilna postaja za daljinsko hlajenje,
 • toplotna postaja za pripravo sanitarne tople vode,
 • naprava za dezinfekcijo sanitarne tople vode (legionela),
 • biomasna hišna toplotna podpostaja,
 • multifunkcijska naprava za vzdrževanje tlaka, odzračevanje, ekspanzijo in pripravo vode,
 • naprava za merjenje in nadzor tesnosti medija v rezervoarju,
 • računalniški nadzor, krmiljenje in obračun porabe energije v energetiki,
 • BMS-CNS SCADA nadzorni sistem za poslovno-stanovanjske zgradbe,
 • IT programska oprema za daljinski nadzor naprav in ogrevalnih sistemov preko interneta,
 • VAX-GSM/GPRS vmesnik za alarmiranje, vklop in telemetrijo preko mobilnega omrežja,
 • WEBIXY naprava za nadzor regulacije preko interneta,
 • EYXXX programska oprema za upravljanje z energijo preko android in i-os naprav ter
 • BI-FLEX programska oprema za optimizacijo energetskih procesov.
GIA-S d. o. o., za svoje sisteme in izdelke nudi svetovanje pri načrtovanju, izbiri, vgradnji in obratovanju:

 

 • projektantom, projektnim in inženiring družbam,
 • vlagateljem in lastnikom industrijskih obratov,
 • tehnologom v proizvodnih procesih,
 • proizvajalcem in konstruktorjem strojev in naprav,
 • distributerjem in upravljavcem omrežij daljinskega ogrevanja in hlajenja,
 • lastnikom, upravnikom poslovno-stanovanjskih in individualnih zgradb,
 • koncesionarjem, občinam za izvedbo daljinskega ogrevanja na biomaso (DOLB) ter
 • upravljalcem energetskih naprav za razdelitev, optimizacijo in obračun porabe energije.