Implementacija IEC 61406 pri izdelkih SAMSON

Implementacija elekronske tipske ploščice po IEC 61406 pri izdelkih SAMSON


V začetku leta 2020 je SAMSON začel opremljati ventile, pnevmatske aktuatorje in prigradne elemente z elektronsko tipsko tablico/ploščico. Pomembne značilnosti elektronske tipske ploščice so serijska številka, koda DataMatrix in izbirni transponder RFID:
 • Za kodo DataMatrix stoji globalna edinstvena identifikacija naprave. Ta se nahaja tudi na RFID transponderju, ki je dobavljiv kot opcija.
 • Serijska številka je identifikacijska številka naprave, ki jo dodeli SAMSON.
    

Z elektronsko tablico SAMSON dosledno uveljavlja nov industrijski standard IEC 61406 »Samodejna identifikacija fizičnih objektov in informacij o fizičnih objektih v IT sistemih, predvsem IoT sistemih«.
 
 
Dodana vrednost za naše stranke:

Po vnosu serijske številke, skeniranju kode podatkovne matrike(DataMatrix) ali branju transponderja RFID vam posredujemo vse pomembne informacije o napravi na spletnem mestu SAMSON, specifičnem za to napravo.
 
Elektronska imenska tablica ima za vas številne prednosti:

Naprave je mogoče enolično identificirati:
 •      Naprave so jasno označene.
 •      Serijska številka, shranjena na elektronski tablici z imenom, spremlja napravo skozi celotno življenjsko dobo.
 •      Označeno napravo je mogoče prepoznati po vsem svetu.

Imate dostop do informacij o posamezni napravi:
 •      Elektronska tablica vodi do spletnega mesta SAMSON s specifičnimi informacijami o napravi.
 •      Vse komponente, povezane z napravo ob dobavi (npr. ventil, pogon, pozicioner,...), je mogoče hitro prepoznati.
 •      Dokumentacija izdelka je na voljo brez dodatnega iskanja.

Pripravljeni ste na digitalno preobrazbo:
 •      Količina informacij ni omejena na imensko tablico.
 •      Informacije o napravi in dokumentacija o izdelku so na voljo digitalno. Dostop je možen kadarkoli in po vsem svetu.
 •      Serijska številka SAMOSN, ki je edinstvena in dodeljena enkratno, omogoča identifikacijo naprave za povpraševanje po izdelkih in podpori.
 •      Z uporabo elektronske tablice je vaše podjetje pripravljeno na industrijo 4.0.
Elektronska tablica je lahko berljiva:
 •      Koda DataMatrix ustreza industrijskemu standardu.
 •      Koda DataMatrix je strojno berljiva.
 •      Kodo DataMatrix je mogoče prebrati z App-om s pametno napravo. Ustrezne aplikacije so na voljo za iOS in Android v ustreznih trgovinah z aplikacijami.
 •      Shranjene informacije o napravi so prikazane neposredno na pametni napravi.
 •      RFID transponder lahko beremo s pametnim telefonom, tablico in HF čitalcem.
 •      Transponder RFID vsebuje vse podatke na elektronski tipski ploščici.
 •      Transponder RFID je lahko berljiv, tudi če je tipska ploščica težko dostopna ali umazana.
 •      Transponder RFID je primeren za Ex cono 1.
Dokumentacijo za transponder RFID, ki ga uporablja SAMSON, lahko najdete tukaj:

Preberite tudi