Aktivno omejevanje moči v Veplasu

Podjetje Veplas v Velenju ima za krmiljenje svoje toplotne postaje vgrajen krmilnik TROVIS 5579. Komunikacijsko sposoben krmilnik, ki krmili energijo ima preko M-Bus EN1434 povezave priključen merilnik toplotne energije, kalorimeter. Kalorimeter v kombinaciji s krmilnikom aktivno izvaja t.i. toplotno varovalko oziroma vrši aktivno omejevanje dovodne energije s tem, ko zapira krmilni ventil na primarnem delu postaje. Toplotna postaja ima prigrajen tudi nadzorni WEBixy strežnik, preko katerega je toplotna postaja dostopna preko svetovnega spleta. Podatki, ki se shranjujejo na modulu, ki je t.i. centralni nadzorni sistem (CNS) v malem, Veplas-u d.d. omogoča, da on-line spremlja svojo porabo energije, on-line pregleduje in krmili energetsko postrojenje. WEBixy je dostopen iz svetovnega spleta preko klasičnega brskalnika.

Preberite tudi