DOLB Kuzma - Giaflex novice


V Pomurju so do sedaj zgradili le tri srednje velike sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) z močjo po 500kW in en mikro sistem s 100kW močmi. Letos pa se jim je pridružil še sistem v Kuzmi na Goričkem. Razvodni sistem v dolžini 1,5km skupaj s kotlovnico je zgradilo družinsko podjetje Petek. Na sistem je trenutno priključenih 23 objektov v kraju, med drugim tudi občinska stavba, dom starejših, osnovna šola, kulturna dvorana, dva stanovanjska bloka, cerkev z župniščem in nekaj zasebnih stanovanjskih stavb. V drugi fazi pa bodo na sistem priključili še 35 stanovanjskih hiš.

Za uporabnike se bo strošek
ogrevanja, ki so prej uporabljali
kurilno olje, znižal za tretjino.

2000 kubičnih metrov nasutih sekancev, katere bo kotlovnica letno porabila, bodo upravljalci dobivali od goričkih lastnikov gozdov in iz žagarskih obratov. Za uporabnike se bo strošek ogrevanja in priprave tople sanitarne vode na lesno biomaso v primerjavi s kurilnim oljem, katerega so uporabljali prej, znižal za tretjino. Poleg tega pa bodo namesto dosedanjih 320 ton v ozračje izpuščali 24 ton ogljikovega dioksida na leto.
 

Koristne spletne povezave (informacije za daljinsko ogrevanje):

 - Regulacijska oprema SAMSON (http://www.samson-slo.com/)

- AIR-SEP multi-funkcijska naprava za vzdrževanje tlaka, ekspanzijo, izločanje raztopljenih plinov v vodi, mulja, vodnega kamna... (http://www.airsep.si/)

- Avtomatizacija zgradb (Building Management System)

- Varnostna oprema sistemov za proizvodnjo toplote (Katalog)

 

Več o vgradni opremi pa si lahko preberete v priloženem članku ali na spletni povezavi.Preberite tudi