SGB predstavlja enostavno rešitev za 2 nalogi!

Nadzorovanje puščanja dvoplaščnega rezervoarja in hkrati jaška je od sedaj mogoče z samo ENO napravo napravo za nadzor tesnosti proizvajalca  SGB!

Že desetletja se naprave za nadzor tesnosti proizvajalva SGB in njihove serije DL izkazujejo kot odlična izbira in rešitev za nadzorovanje rezervoarjev z dvojnimi stenami. Tipičen primer uporabe je bencinska črpalka, kjer je običajno več podzemnih rezervoarjev zahvaljujoč ustreznemu razdelilniku mogoče nadzorovati z enim detektorjem puščanja(napravo za nadzor tesnosti). Prav to, je  lahko  nepremagljiva stroškovna prednost med sistemi za odkrivanje puščanja rezervoarjev.
 
Nadzorovanje večih rezervoarjev z eno napravo je običajno nepremagliva stroškovna prednost pred t.i."klasičnimi" sistema nadzora tesnosti dvoplaščnih rezervoarjev.
 
 

Dodatno prednost pa predstavlja opcija "8S":

Za nadzor jaška rezervoarja SGB opcijsko ponuja kombinirano različico, v kateri poleg dobro znane funkcije nadzora dvoplaščnega rezervoarja omogočen tudi nadzor enega ali več jaškov rezervoarjev. V ta namen je bilo v osnovni napravi spremenjeno in nadomeščeno vezje, na katerega je mogoče priključiti do 8 sond za prepoznavo puščanja. To se izvede z plovčnim stikalom, ki se ga vstavi na idealno pozicijo na najnižji točki jaška. Ta stikala so se dobro pokazala pri zaznavanju nakopičenih tekočin. To velja za vodo kot tudi za pogonsla goriva. Sonde so lahko prilagojene in tako omogočajo vgradnjo tudi v EX območja kot npr. EX Cono 1.
Ločeno opozarjanje in posredovanje

Alarmno stanje sonde je prikazano na detektorju puščanja. Prikaže se ločen alarm sonde. Dip-stikala na vezju omogočajo dodelitev alarma ustreznemu primeru alarma oz. ustrezni sondi in jašku rezervoarja  (v primeru nadzora večih rezervoarjev in jaškov z samo eno napravo). Uporabi se lahko tudi brezpotencialni relejni kontakt naprave, ki lahko ta alarm posreduje naprej na npr CNS ali drug sistem. 

Preberite tudi